http://nafee.ir/sites/default/files/ad118.gif

 

گوناگون

قارچ‌های خوراکی موادي مغذی برای بدن هستند که باید نوع آن را از سمی شناخت؛ زيرا نوع سمي آن آن قدر خطرناك است كه قاتل جان آدمي مي‌شود، اتفاقي كه همين چند وقت پيش چندين تن از هموطنانمان را درگير كرد.

نرمش و ورزش

بدون تغییر یا پر از شگفتی؟
ایران در جدال مرگ و زندگی با قهرمان اروپا با همان ترکیب جدال با اسپانیا به مصاف پرتغال می رود تا شانس خود برای اولین صعود به دور دوم را امتحان کند.
تحلیل مارکا از دیدار ایران- پرتغال
ابراز تمایل قهرمان ایتالیا به بازیکن ایرانی استرالیا
دوستان دوست هستند اما فوتبال چیز دیگری است
زندگی سخت بود اما می‌ارزید