http://sedayedaneshjoo.ir/
http://hamedanvarzesh.ir/
http://malayeriha.ir/
http://www.dana.ir/
ستاد نماز جمعه قهاوند
کد مطلب: 25910
تاریخ : 9. بهمن 1395 - 7:56
در مجموعه گزارش های «پارک آزاد»، صاحب نیوز میان قشرهای مختلف مردم در سطح جامعه می رود و نظر آنان پیرامون موضوعات مختلف را جویا می شود. در این قسمت به موضوع بیکاری در سطح جامعه پرداخته شده است.

به گزارش جهاد پرس ، به نقل از صاحب نیوز، در مجموعه گزارش های «پارک آزاد» میان قشرهای مختلف مردم در سطح جامعه می رود و نظر آنان پیرامون موضوعات مختلف را جویا می شود. در اصفهان آمار بیکاری نسبت به نورم کشوری بالاتر است و این امر بسیار نگران کننده است. در دومین قسمت این مجموعه به موضوع بیکاری در سطح جامعه پرداخته شده است.

دیدگاه شما

آخرین اخبار