16. فروردين 1397 - 9:20   |   کد مطلب: 6909
امام جمعه شهر قهاوند افزود: مهم ترین آزمون آخر الزمان ولایت است و اطاعت حقیقت عبادت اطاعت و ولایت پذیری است و ولایت پذیری و واطاعت مهم تر ازعبادت است.

حجت الاسلام حسین محققی در گفتگو با حبرنگارپایگاه خبری جهادپرس، گفت :مهم ترین آزمون آخر الزمان ولایت است و اطاعت حقیقت عبادت اطاعت و ولایت پذیری است و ولایت پذیری و واطاعت مهم تر ازعبادت است.

وی بیان داشت: هر امر معنوی و فضیلت اخلاقی و هرعبادتی می تواند سنگ راه این اطاعت شده و صاحبش را زمین بزند.

امام جمعه شهر قهاوند گفت: در  داستان خلقت انسان خدای متعال این مسأله را برای همیشه تاریخ به رخ انسان کشیده است.

وی افزود: پدیده مخالفت با امرخدا و دشمنی با ولی خدا آن هم توسط کسی که اهل عبادت است عبادتی است که امیرمؤمنان می فرمایند:وکان قدعبدالله سته آلاف سنه

وی افزود: شش هزارسال عبادت مانع اطاعت و موجب سقوط ابلیس شد خدای متعال ازماچی می خواهداطاعت یاعبادت؟ باید اطاعتی بود و ولایتی نه خشک مقدسی و عبادتی صرف

وی افزود: وقتی ابلیس می خواهدکه خداونداوراازسجده برآدم عفوکندودرعوض ابلیس طوری عبادت خدابکندکه نه درتوان نبی مرسل باشدونه درتوان ملک مقرب
 

دیدگاه شما

آخرین اخبار