13. مرداد 1397 - 7:22   |   کد مطلب: 7085
امام جمعه شهر قهاوند افزود: این عده جرأت ایستادگی درمقابل زیاده خواهی آمریکا راندارند برای مؤلفه های قدرت و دستاوردهای انقلاب ارزشی قائل نیستند و از پایمال شدن عزت وعظمت نظام وملت ابائی ندارند.

حجت الاسلام و المسلمین حاج حسین محققی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری جهادپرس، بیان داشت: آنان که این روزها (بویژه بعدازتجربه تلخ برجام) دوباره دم ازمذاکره با آمریکامی زنند با صدای بلند بی کفایتی خود را درمسئولیت داری درنظام جمهوری اسلامی فریادمی زنند.

وی بیان داشت: این افراد چه درمجلس باشند وچه دردولت مذاکره با شیطان بزرگ که جماعتی برایش سینه چاک نموده ودل ودین خود را قربانی نمودند کدام مشکل مملکت راحل نموده است؟! آمریکا را کسانی معتاد وحریص به مذاکره نموده اندکه: هیچ برنامه ای برای اداره کشورندارند.

امام جمعه شهر قهاوند افزود: این عده جرأت ایستادگی درمقابل زیاده خواهی آمریکا راندارند برای مؤلفه های قدرت و دستاوردهای انقلاب ارزشی قائل نیستند و از پایمال شدن عزت وعظمت نظام وملت ابائی ندارند.

وی گفت: برای مذاکره با آمریکا حاضرند تا تسلیم کامل جمهوری اسلامی پیش بروند وحتی برایشان مهم نیست که خرآمریکا وقتی ازپل برجام گذشته قاه قاه به ریش شان بخندد آمریکامریض است.

محققی گفت: باوجود چنین جماعت احمق وخائنی دنبال تحریم نرود وحدیقفی برای تحریم هابرای خودتصورنکند! به قول خودتان هنوزفقط شیپوربرگشتن تحریم هارازده اند تحریم هابرنگشته جنگ اصلی شروع نشده
این چنین دست هارابالابرده وکشوررابه حال خودرهاکرده اید.

وی تصریح کرد: شماها مرد بحران وتدبیرید؟! مگرشما نبودید که می گفتید برای هرتصمیم وسناریوی دشمن برنامه ریزی شده وآماده ایم امروز چرافقط وفقط مذاکره راپیشنهادمی کنید.

حجت الاسلام محققی گفت:رهبری معظم دراول فروردین85فرمودند:ارتباط ومذاکره باآمریکاهم خیانت است هم حماقت درروزی که نه تجربه برجام راداشتیم ونه عهدشکنی آمریکا را آن روزدنبال مذاکره رفتن خیانت بود وحماقت امروزچه نامی باید برای جماعت گستاخ عاشق مذاکره با آمریکا گذاشت؟!

دیدگاه شما

پربیننده ها

آخرین اخبار